Šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m. liepos mėn.


Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 4,45 ct/kWh (be PVM) – 4,85 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 4,45 ct/kWh (be PVM) – 5,38 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 4,54 Eur/m3 (be PVM) – 4,95 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,39 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 4,54 Eur/m3 (be PVM) – 5,49 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,39 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455, 03E-190, O3E-207 nuo 2019 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt