Skelbiamas pakartotinis viešas aukcionas

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) rengia nereikalingo naudoti Bendrovės turto

pardavimo viešąjį aukcioną. Prekių sąrašą galite rasti čia.

Pakartotinis aukcionas vyks – 2020 m. rugpjūčio 25 d. 13.00 val., Bendrovės direktoriaus kabinete, adresu

Maironio g. 20B, 75137, Šilalė.

Dalyvių registracija – 2020 m. rugpjūčio 25 d. nuo 12.15 val. iki 12.50 val., adresu Maironio g.

20B, 75137, Šilalė. Būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą arba įgaliojimą.

Turtą apžiūrėti galima 2020 m. rugpjūčio 18-24 d. nuo 8 iki 12 val.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 proc. pradinės pardavimo kainos.

Dėl materialinių vertybių apžiūros prašome kreiptis į nurodytus asmenis:

 • dėl parduodamų materialinių vertybių, esančių Kvėdarnos ir Vingininkų katilinėje, – meistrą Rolandą Toleikį, tel. (8-682) 1-28-62
 • dėl parduodamų materialinių vertybių, esančių administracinėse patalpose, – meistrą Remigijų Merkelį, tel. (8-686) 5-19-28

Aukcionas bus vykdomas jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip 2 dalyviai. Dalyviai ir žiūrovai

aukcione gali dalyvauti nemokamai. Už nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą

bendrovės sąskaitą per ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, įskaitant aukciono rengimo dieną.

Pirkėjai įsigytą turtą pasiima per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

REGULIAVIMO APSKAITOS POLITIKA

REGULIAVIMO-APSKAITOS-POLITIKA-2020m

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. liepos mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 4,43 ct/kWh (be PVM) – 4,83 ct/kWh (su 9% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 1,54 ct/kWh (be PVM)
 • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 4,43 ct/kWh (be PVM) – 5,36 ct/kWh (su 21% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 1,54 ct/kWh (be PVM)
 • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 5,28 Eur/m3 (be PVM) – 5,76 Eur/m3 (su 9% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 4,81 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 5,28 Eur/m3 (be PVM) – 6,39 Eur/m3 (su 21% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 4,81 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455, 03E-190, O3E-207 nuo 2020 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2020 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2020 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“ ieško elektriko – šaltkalvio

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“ yra laisva elektriko – šaltkalvio

pareigybė (darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareigybei nustatytas 1000 Eur (bruto) mėnesinis

darbo užmokestis).

Prašymas dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantis

dokumentas  iki 2020 m. liepos 15 d. 17 val. gali būti pateikiami šiais būdais:

 • El. paštu info@silalessilumostinklai.lt
 • Paštu (Maironio g. 20B, 75137, Šilalė)
 • Tiesiogiai darbdaviui

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos mob. tel. +370 612 74400, tel. (8 449) 74491

 

Pareiginiai nuostatai:

Elektriko pareiginiai nuostatai

Šaltkalvio pareiginiai nuostatai

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt