Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. balandžio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 4,67 ct/kWh (be PVM) – 5,09 ct/kWh (su 9% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 1,78 ct/kWh (be PVM)
 • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 4,67 ct/kWh (be PVM) – 5,65 ct/kWh (su 21% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 1,78 ct/kWh (be PVM)
 • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 5,40 Eur/m3 (be PVM) – 5,89 Eur/m3 (su 9% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 4,93 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 5,40 Eur/m3 (be PVM) – 6,53 Eur/m3 (su 21% PVM)

 • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
 • kintamoji dedamoji – 4,93 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455, 03E-190, O3E-207 nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2020 m. balandžio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2020 m. balandžio mėn. palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

Dėl atsiskaitymo už paslaugas

Siekiant išvengti koronaviruso plitimo ir norint apsaugoti Šilalės krašto žmonių sveikatą, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ klientus aptarnaus nuotoliniu būdu.

Apmokėti už paslaugas galite žemiau nurodytais būdais:

 • Lietuvos pašto skyriuose;
 • Loterijos „Perlas“ terminaluose;
 • Savitarnos svetainėje ignitis.lt (buvusi manogile.lt);
 • Maxima kasose;
 • AB Luminor, a. s. LT39 4010 0445 0003 0276;
 • AB Swedbank, a. s. LT88 7300 0100 0258 2552;

Kilus klausimams kreiptis bendruoju telefonu (8 449) 74491 arba el. p. info@silalessilumostinklai.lt

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt