Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. vasario mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 4,86 ct/kWh (be PVM) – 5,30 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,97 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 4,86 ct/kWh (be PVM) – 5,88 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,73 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,97 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,16 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 5,50 Eur/m3 (be PVM) – 6,00 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 5,03 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 5,50 Eur/m3 (be PVM) – 6,66 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,47 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 5,03 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455, 03E-190, O3E-207 nuo 2020 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ieško buhalterio (-ės) daugiabučių namų renovacijos administravimo pareigoms užimti

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ yra laisva buhalterio (-ės) daugiabučių namų renovacijos administravimui pareigybė (darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareigybei nustatytas 1200 Eur (bruto) darbo užmokestis).

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje elektroniniu paštu info@silalessilumostinklai.lt paštu UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Maironio g. 20, 75137, Šilalė ar tiesiogiai darbdaviui iki 2020 m. sausio 30 d. 17 val. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Dėl informacijos kreiptis mob. tel. +370 612 74400

 

Buhalterio daugiabučių namų renovacijos administravimui pareiginiai nuostatai

2020 m. vasario mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2020 m. vasario mėn. palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt