Šilumos vartotojų dėmesiui

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJŲ

DĖMESIUI

 

Dėl šiluminių trasų hidraulinių bandymų, nuo š. m. liepos 1 d. iki liepos 15 d. Šilalės miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Esant galimybei karštas vanduo bus pradėtas tiekti anksčiau.

Informacija pasiteiravimui 8 686 51928

UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m. liepos mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 4,45 ct/kWh (be PVM) – 4,85 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 4,45 ct/kWh (be PVM) – 5,38 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 1,88 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 4,54 Eur/m3 (be PVM) – 4,95 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,39 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 4,54 Eur/m3 (be PVM) – 5,49 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,39 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455, 03E-190, O3E-207 nuo 2019 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2019 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2019 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt