Šilumos ir karšto vandens kainos 2019 m. vasario mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,22 ct/kWh (be PVM) – 5,69 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 2,65 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 5,22 ct/kWh (be PVM) – 6,32 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 2,65 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 4,93 Eur/m3 (be PVM) – 5,37 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,78 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 4,93 Eur/m3 (be PVM) – 5,97 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,15 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,78 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2017 m. lapkričio 23d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03E-455 nuo 2019 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2019 m. vasario mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

Vidutinis darbo užmokestis 2018m. IV ketvirtis

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt