Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2018 m. birželio mėn.

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2018 m. birželio mėn.

2018 m. birželio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2018 m. birželio mėn. palyginamosios, šilumos poreikis ir kuro struktūra

FA 2017m

Aiškinamasis raštas 2017m

Metinis pranešimas 2017m

Balansas 2017m

sprendimas

Auditoriaus išvada

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt