Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m. rugsėjo mėn.

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m. rugsėjo mėn.

Dėl liepos mėnesio sąskaitų už šiluminę energiją

Informuojame, kad dėl kompiuterinės programos šilumos apskaitai keitimo, vėluoja liepos mėnesio sąskaitų išrašymas ir pateikimas paslaugų vartotojams. Sąskaitos bus išrašytos artimiausiu laiku.

Administracija

 

2017 m. rugsėjo mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2017m. rugsėjo mėn. palyginamosios, šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt