Reguliuojamos veiklos Audito išvada, sąnaudų ataskaita 2016m

 

Reguliuojamos veiklos Audito išvada, sąnaudų ataskaita 2016 m.

2016 FINANSINIŲ METŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS

Reguliuojamos veiklos Audito išvada, sąnaudų ataskaita 2016 m.

Audito išvada 2017_NA IŠVADA Pasirašyta_Šilumos T už 2016 m.

Audito ataskaita 2016 m.

Fin.atskaitomybė 2016 m.

Metinis pranešimas 2016 m.

Aiškinamasis raštas 2016 m.

Sprendimas

 

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m. gegužės mėn.

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m. gegužės mėn.

2017 m. gegužės mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2017m. gegužės mėn. palyginamosios, šilumos poreikis ir kuro struktūra

Vidutinis darbo užmokestis 2017m. I ketvirtis

2017m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt