2016 m. rugsėjo mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2016m. rugsėjo mė‡n.Palyginamosios, šŒilumos poreikis ir kuro struktūra

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos rugsėjo mėn.

ApskaičŒiuotos šŒilumos ir karšŒto vandens kainos rugsėjo mėn.

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2013 www.silalessilumostinklai.lt