KATILINIŲ ŠILUMNEŠIO TECHNINIAI PARAMETRAI

TECH.PARAMETRAI 20160718

Apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos rugpjūčio mėn.

ApskaičŒiuotos šŒilumos ir karšŒto vandens kainos rugpjūčŒio mėn.

Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos

Apie naujai atsiradusius bei potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus, ketinančius gaminti ir parduoti šilumą į UAB „Šilalės šilumos tinklai“ aptarnaujamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas Bendrovė duomenų neturi, nėra gavusi ir prašymų bei paklausimų dėl prisijungimo.
Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos bus skelbiamos pagal poreikį, kai atsiras interesantų.

UAB “Šilalės šilumos tinklai”

Temperatūriniai grafikai

Temperatūriniai grafikai

2016 m. rugpjūčio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2016m rugpjūčio mėn Palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt