VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Šilumos kaina antriesiems Šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

Šilumos kaina antriesiemsŠilumos bazinės kaino s dedamųjų galiojimo metams

Apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina 2016 m. gegužės mėnesiui

Apskaičiuota šŒilumos ir karsšŒto vandens kaina 2016 m. gegužės mėnesiui

2016 m. gegužės mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui

2016m gegužės mėn Palyginamosios šilumos poreikis ir kuro struktūra

2016m I ketv.vidutinis darbo užmokestis

2016m I ketv VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt