Apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina 2014 m. lapkričio mėnesiui

Apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina 2014 m. lapkričio mėnesiui

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) II etapo investiciniai planai (galutiniai,suderinti su BETA)

1.Daugiabučio namo D.Poskos g.9, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
2.Daugiabučio namo D.Poškos g.16,Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
3.Daugiabučio namo D.Poškos g.18, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
4.Daugiabučio namo D.Poškos g.20, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
5.Daugiabučio namo D.Poškos g.22, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
6.Daugiabučio namo DariausirGireno g.45, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
7Daugiabučio namo DariausirGireno g.47, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
8.Daugiabučio namo DariausirGireno g.53, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
9.Daugiabučio namo DariausirGireno g.57,Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
10.Daugiabučio namo DariausirGireno g.59, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
11.Daugiabučio namo DariausirGirenog.2, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
12.Daugiabučio namo J.Basanaviciausg.20, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
13.Daugiabučio namo Valanciausg.4, Šilalė atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas
14.Daugiabučio namo Žalioji g.3,Kvedarna atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas

2014 m. lapkričio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei šilumos poreikis ir kuro struktūra ateinančiam laikotarpiui :

2014m. lapkričio mėn.Palyginamosios, šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt