Apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina 2014 m. spalio mėnesiui

Apskaičiuota šilumos ir karšto vandens kaina 2014 m. spalio mėnesiui

KATILINIŲ ŠILUMNEŠIO TECHNINIAI PARAMETRAI

TECH.PARAMETRAI

Šilumos poreikis ir kuro struktūra

Šilumos poreikis ir kuro struktūra

Papildomų paslaugų kainos

Kainos-paslaugų

2013m. Ekonomaizerio statyba

2013m Ekonomaizerio statyba

2011-2012m. Sėkmingai įgyvendintas projektas „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės mieste“

Sėkmingai įgyvendintas projektas Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės mieste

Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos

Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos (1)

Apie naujai atsiradusius bei potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus, ketinančius gaminti ir parduoti šilumą į UAB „Šilalės šilumos tinklai“ aptarnaujamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas Bendrovė duomenų neturi, nėra gavusi ir prašymų bei paklausimų dėl prisijungimo.

Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos bus skelbiamos pagal poreikį, kai atsiras interesantų.

 

Šilumos poreikis ir kuro struktūra

Šilumos poreikis ir kuro struktūra

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt