Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2014.06 mėn.

Palygin.šilumos gamybos sąnaudos 2014.06.

Apskaičiuota 2014m birželio mėn.kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr.889 „Dėl šilumos kainų nustatymo principo aprašo“ 28 straipsnio nuostata, kad šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) perkamos šilumos kainoms, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2014 m. birželio mėnesiui. Šilumos kaina bus taikoma 2,63 procentais mažesnė, karšto vandens kaina – 1,61 procentais mažesnė nei 2014 m. gegužės mėn.:
• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 19,62 + 1,77 (9 %PVM) = 21,39 ct/kWh su PVM (buvo 20,15 + 1,81 = 21,96);
• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):
– vienanarė 18,97 + 3,98 (21 %PVM) = 22,95 ct/kWh su PVM (buvo 19,50 + 4,10 = 23,60);
– šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 % PVM (įmonėms.); (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 %PVM (įmonėms);
• Karšto vandens kaina 16,46 + 1,48 (9 %PVM) = 17,94 Lt/m3 su PVM (buvo 16,73 + 1,51 = 18,24);

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt