Vidutinis darbo užmokestis

Darbo uzmokestis 2014m II ketv

Vidutinis darbo užmokestis 2013.IIIketv.

Metinis pirkimų 2014m planas

Metinis pirkimų planas

 

Šilumos tiekimo veiklos ataskaitos

ERS 2013m sąnaudos

Metinis pranešimas -veiklos ataskaita 2013m

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013m

Palygin.šilumos gamybos sąnaudos 2014.07

Palygin.šilumos gamybos sąnaudos 2014.06.

Reguliuojamos veiklos Audito išvada, sąnaudų ataskaita 2016m

Apskaičiuota 2014m balandžio mėn.kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr.889 „Dėl šilumos kainų nustatymo principo aprašo“ 28 straipsnio nuostata, kad šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) perkamos šilumos kainoms, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2014 m. balandžio mėnesiui. Šilumos kaina bus taikoma 2,42 procentais didesnė, karšto vandens kaina – 1,51 procentais didesnė nei 2014 m. kovo mėn.:
• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 20,31 + 1,83 (9 %PVM) = 22,14 ct/kWh su PVM (buvo 19,83 + 1,78 = 21,61);
• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):
– vienanarė 19,66 + 4,13 (21 %PVM) = 23,79 ct/kWh su PVM (buvo 19,18 + 4,03 = 23,21);
– šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 % PVM (įmonėms.); (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 %PVM (įmonėms);
• Karšto vandens kaina 16,81 + 1,51 (9 %PVM) = 18,32 Lt/m3 su PVM (buvo 16,56 + 1,49 = 18,05);

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt