Apskaičiuota 2013m gruodžio mėn.kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr.61-2402; 2010, Nr. 1-6; 2011, Nr. 123-5816) 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr.889 „Dėl šilumos kainų nustatymo principo aprašo“ (Žin.,2011, Nr. 93-4405) 28 straipsnio nuostata, kad šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) perkamos šilumos kainoms, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2013 m. gruodžio mėnesiui. Šilumos kaina bus taikoma atitinkamai 3,36 procentais didesnė, karšto vandens kaina – 2,0 procentais didesnė nei lapkričio mėn.:

• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 19,37 + 1,74 (9 %PVM) = 21,11 ct/kWh su PVM (buvo 18,74 + 1,69 = 20,43);
• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):
– vienanarė 18,72 + 3,93 (21 %PVM) = 22,65 ct/kWh su PVM (buvo 18,09 + 3,80 = 21,89);
– šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 % PVM (įmonėms.); (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 %PVM (įmonėms);
• Karšto vandens kaina 16,33 + 1,47 (9 %PVM) = 17,80 Lt/m3 su PVM (buvo 16,01 + 1,44 = 17,45);

Nepriklausomybės g.4 (paskutiniai pakeitimai)

13 IP NEPRIKLAUSOMYBES 4 SILALE

Dariaus ir Girėno g.50 (paskutiniai pakeitimai)

12 IP DARIAUS IR GIRENO 50 SILALE

D.Poškos g.4 (paskutiniai pakeitimai)

11 IP SILALE D.POSKOS 4(1)

Basanavičiaus g.8 (paskutiniai pakeitimai)

10 IP BASANAVICIAUS 8

Žemaitės g.6 (paskutiniai pakeitimai)

9 IP ZEMAITES 6 SILALE

Maironio g.24 (paskutiniai pakeitimai)

7 IP MAIRONIO 24 SILALE

D.Poškos 14 (paskutiniai pakeitimai)

6 IP SILALE D.POSKOS 14

Basanavičiaus g.Nr.19 (paskutiniai pakeitimai)

5 IP BASANAVICIAUS 19

Basanavičiaus g.16 (paskutiniai pakeitimai)

4 IP BASANAVICIAUS 16(1)

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt