Apskaičiuota 2013m lapkričio mėnesio kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr.61-2402; 2010, Nr. 1-6; 2011, Nr. 123-5816) 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr.889 „Dėl šilumos kainų nustatymo principo aprašo“ (Žin.,2011, Nr. 93-4405) 28 straipsnio nuostata, kad šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) perkamos šilumos kainoms, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2013 m. lapkričio mėnesiui. Šilumos kaina bus taikoma atitinkamai 1,16 procentais mažesnė, karšto vandens kaina – 0,68 procentais mažesnė nei spalio mėn.:
• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 18,74 + 1,69 (9 %PVM) = 20,43 ct/kWh su PVM (buvo 18,96 + 1,71 = 20,67);
• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):
– vienanarė 18,09 + 3,80 (21 %PVM) = 21,89 ct/kWh su PVM (buvo 18,31 + 3,85 = 22,16);
– šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 % PVM (įmonėms.); (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 %PVM (įmonėms);
• Karšto vandens kaina 16,01 + 1,44 (9 %PVM) = 17,45 Lt/m3 su PVM (buvo 16,12 + 1,45 = 17,57);

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2012 m. 2013 m.
I ketv. 2013 m.
II ketv. 2013 m.
III ketv.
Administr.vadovai(vienintelis eina pareig.) 3 3616,30 3648,35 3596,28 3876,29
Meistras 3 2870,80 2876,14 2813,85 3087,07
Specialistas (vienintelis eina pareig.) 4 2687,92 2691,67 2894,19 2902,35
Katilų operatorius 4 2158,65 2068,77 2122,29 2212,98
Katilų operatorius – šaltkalvis 8 1740,31 1669,61 1709,52 1799,07
Elektrikas su gretut.spec. 3 2000,14 1988,89 1987,78 2076,76
Suvirintojas – šaltkalvis 2 2019,73 2090,50 2022,72 2103,67
Traktorininkas su gretut.spec. 7 1770,55 1849,32 1662,20 1789,24
Darbuotojas (vienintelis eina pareig.) 2 1446,37 1351,79 1413,73 1673,07

Darbo užmokestis

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2012 m. 2013 m.
I ketv. 2013 m.
II ketv. 2013 m.
III ketv.
Administr.vadovai(vienintelis eina pareig.) 3 3616,30 3648,35 3596,28 3876,29
Meistras 3 2870,80 2876,14 2813,85 3087,07
Specialistas (vienintelis eina pareig.) 4 2687,92 2691,67 2894,19 2902,35
Katilų operatorius 4 2158,65 2068,77 2122,29 2212,98
Katilų operatorius – šaltkalvis 8 1740,31 1669,61 1709,52 1799,07
Elektrikas su gretut.spec. 3 2000,14 1988,89 1987,78 2076,76
Suvirintojas – šaltkalvis 2 2019,73 2090,50 2022,72 2103,67
Traktorininkas su gretut.spec. 7 1770,55 1849,32 1662,20 1789,24
Darbuotojas (vienintelis eina pareig.) 2 1446,37 1351,79 1413,73 1673,07

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt