Apskaičiuota 2013m spalio mėn kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr.61-2402; 2010, Nr. 1-6; 2011, Nr. 123-5816), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis Šilumos bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-187 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgiant į 2013 m. balandžio 25 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “, į 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-173 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “ 1 punkto pakeitimo“, nustatytas šilumos kainų dedamąsias penktiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, atsižvelgiant į pakitusias perkamo kuro, šilumos energijos gamybai, kainas, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja, kad nuo 2013 m. spalio 1 d. keisis centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, kuri bus 1,51 procentais mažesnė, o karšto vandens kaina 0,92 procentais mažesnė nei 2013 m. rugsėjo mėn.:
• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 18,96 + 1,71 (9 %PVM) = 20,67 ct/kWh su PVM (buvo 19,25 + 1,73 = 20,98);
• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):
– vienanarė 18,31 + 3,85 (21 %PVM) = 22,16 ct/kWh su PVM (buvo 18,60 + 3,91 = 22,51);
– šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 % PVM(įst.); (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 9% PVM (gyventojams), 21 %PVMįst);
• Karšto vandens kaina 16,12 + 1,45 (9 %PVM) = 17,57 Lt/m3 su PVM (buvo 16,27 + 1,46 = 17,73);
Keičiantis kuro ir (ar) perkamos (pagamintos) šilumos kainoms, šilumos ir karšto vandens kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį (Žin.,2011, Nr. 93-4405).

Šilalės m.daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai

4 IP Basanaviciaus 16 investicinis planas su šl.stogu

1.

Uzduoties vykd.atask. Nepriklausomybes 2 Silale,
Nepriklausomybes g 2 Silale

foto priedas Nepriklausomybes 2 Silale.

2.
Kovo 11-osios 4 Silale
Uzduoties vykd. atask. Kovo 11-osios 4
foto pr. Kovo 11-osios 4 Silale.

3.Dariaus ir Gireno 27 Silale
Uzduoties vykd.atask. Dariaus ir Gireno 27
3 IP foto priedas.

4.Basanaviciaus 16
Uzduoties vykd.atask.Basanaviciaus 16
.

5.Basanaviciaus 19
Uzduoties vykd.atask.Basanaviciaus 19.

6.D.Poskos 14
Uzduoties vykd.atask. Poskos 14
6 IP foto priedas.

7.Maironio 24 SilaleUzduoties vykd.atask.Maironio 24
foto priedas Maironio 24 Silale.

8.Basanaviciaus 18 Silale
Uzduoties vyk.atas. Basanaviciaus 18 Silale
foto priedas.

9.9 IP Zemaites 6 Silale
9 Uzduoties vykd.atas.Zemaites 6.

10.Basanaviciaus 8
Basanabičiaus 8 foto priedas.

11.D.Poskos 4
Uzduoties vykd.atas.Poskos 4
11 IP foto Poskos 4.

12.Dariaus ir Gireno 50 Silale
D.ir Girėno 50 Uzd.vykdymo atask
foto priedas Dariaus ir Girėno 50 Silale.

13.13 IP Nepriklausomybes 4 Silale
13 Uzduoties vykd.atas. Nepriklausomybes 4 Silale
13 IP foto priedas Nepriklausomybes 4 Silale.

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt