Apskaičiuota 2013 metų rugsėjo mėnesio kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr.61-2402; 2010, Nr. 1-6; 2011, Nr. 123-5816), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis Šilumos bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-187 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgiant į 2013 m. balandžio 25 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “, į 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-173 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “ 1 punkto pakeitimo“, nustatytas šilumos kainų dedamąsias penktiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, atsižvelgiant į pakitusias perkamo kuro, šilumos energijos gamybai, kainas, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja, kad nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. keisis centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, kuri bus 1,32 procentais didesnė, o karšto vandens kaina 0,81 procentais didesnė nei 2013 m. rugpjūčio mėn.:

 

  • Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 19,25 + 1,73 (9 %PVM) = 20,98 ct/kWh su PVM (buvo 19,00 + 1,71 = 20,71);
  • Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):

                                – vienanarė 18,60 + 3,91 (21 %PVM) = 22,51 ct/kWh su PVM (buvo 18,35 + 3,85 = 22,20);
                                – šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 21 %PVM (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 21 %PVM);

  • Karšto vandens kaina 16,27 + 1,46 (9 %PVM) = 17,73 Lt/m3 su PVM (buvo 16,14 + 1,45 = 17,59);

Keičiantis kuro ir (ar) perkamos (pagamintos) šilumos kainoms, šilumos ir karšto vandens kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį (Žin.,2011, Nr. 93-4405).

UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt