Apskaičiuota 2013 metų rugpjūčio mėnesio kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis Šilumos bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-187 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgiant į 2013 m. balandžio 25 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “, į 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-173 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų “ 1 punkto pakeitimo“, nustatytas šilumos kainų dedamąsias penktiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, atsižvelgiant į pakitusias perkamo kuro, šilumos energijos gamybai, kainas, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. keisis centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, kuri bus 4,18 procentais mažesnė, o karšto vandens kaina 2,54 procentais mažesnė nei 2013 m. liepos mėn.:

  • Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį 19,00 + 1,71 (9 %PVM) = 20,71 ct/kWh su PVM (buvo 19,83 + 1,78 = 21,61);
  • Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):

                          – vienanarė 18,35 + 3,85 (21 %PVM) = 22,20 ct/kWh su PVM (buvo 19,18 + 4,03 = 23,21);

                          – šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 21 %PVM (buvo 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 21 %PVM);

  • Karšto vandens kaina 16,14 + 1,45 (9 %PVM) = 17,59 Lt/m3 su PVM  (buvo 16,56 + 1,49 = 18,05);
UAB ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLŲ
VARTOTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA
INFORMACIJA TELEFONU:
(8-449) 74489
Maironio g, 20b, Šilalė LT-75137
info@silalessilumostinklai.lt
Visos teisės saugomos © 2019 www.silalessilumostinklai.lt